AKTA INSTITUSI-INSTITUSI PELAJARAN (TATATERTIB) 1976 (AKTA 174)

 BUKU PANDUAN PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU 2019

GARIS PANDUAN PENGAMBILAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI - EDISI 9

 PERATURAN PEPERIKSAAN DAN KAEDAH PENILAIAN PELAJAR

 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN LATIHAN INDUSTRI KOLEJ KOMUNITI - EDISI PELAJAR