Pengurusan Atasan
Pegawai Kanan
Pensyarah Sijil Pemprosesan & Kawalan Mutu Makanan
Pensyarah Pengajian Am
Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat
Unit Maklumat & Korporat
Pentadbiran & Kewangan
Unit Pembangunan